Wystawa Jabłka Polskie


a


Projekt powstał w ramach zadania kursowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
na Wydziale Architektury Wnętrz w Pracowni Wystawiennictwa w roku akademickim 2015/2016.
Zadanie prowadziły: prof. ASP Anna Sławkowska-Rode i dr Monika Rzepiejewska.


1 2 3 Master layout 8 _ Master Layout