ZOO


Projekt Identyfikacji wizualnej ZOO w Warszawie.


Projekt kampanii powstał w ramach zadania kursowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
na Wydziale Architektury Wnętrz w Pracowni Komunikacji Wizualnej w roku akademickim 2015/2016.
Zadanie prowadzili: prof. Bazyli Krasulak i mgr Maciej Małecki.


zoo-01zoo-02zoo-03zoo-04zoo-05zoo-06zoo-07zoo-08zoo-09zoo-10zoo-11zoo-12zoo-13zoo-14zoo-15